ברוכים הבאים לספרית וובינרים –  קבוצת התמחות ליווי סרטן 

בספריה תמצאו את המצגות וההקלטות

 מהוובינרים וימי ההשתלמות שהתקיימו במסגרת ההתמחות