ברוכים הבאים לספרית וובינרים –  קהילה מקצועית פרחי באך 

בספריה תמצאו את המצגות וההקלטות

 מהוובינרים שהתקיימו במסגרת הקהילות המקצועיות