האחריות על השימוש במידע הרפואי שבאתר
באתר tevaclub.com מידע מקצועי מתחומי הבריאות והריפוי הטבעי. המידע נכתב או נאסף ע"י מטפלים ומיועד למטפלים- להרחבת ההשכלה ומתן אפשרויות ורעיונות למצבי טיפול שונים.
השימוש במידע ותוצאות השימוש הינם באחריות המלאה של הגולש.
המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או ייעוץ מקצועי, אינו מתיימר לתת התוויה טיפולית , חוות דעת מקצועית או לספק פרוטוקול טיפולי מוסמך.

זכויות יוצרים
באתר tevaclub.com ספריית מצגות והקלטות וובינר מקוריות.
המועדון מאפשר צפייה בתכנים עפ"י הרשאות כניסה.
עם הרשאה מתאימה, מותר להוריד מצגות לשימוש אישי, ולצפות בהקלטות וובינר.
חל איסור להפיץ את קבצי המצגות , או להפיץ קישורים לצפייה בהקלטות, בין אם למטרות מסחריות ובין אם למטרות שאינן מסחריות.
כמו כן חל איסור לצלם, להקליט ולהפיץ בכל מדיה דיגיטלית או אחרת את תכני האתר- בין אם למטרות מסחריות או למטרות שאינן מסחריות.
הפצה של תכנים הינה הפרת זכויות יוצרים של מועדון המטפלים הישראלי, ו/או של המרצים שכתבו את המצגות או הוקלטו בהרצאות.
מטפל שיפיץ חומרים, יושעה מהמועדון לאלתר וצפוי לתביעה משפטית.

האחריות על השימוש בהטבות
מועדון המטפלים מקבל הטבות עבור חבריו מספקי שירות שונים, והן מתפרסמות באתר.
הנהלת המועדון עושה מאמץ לאתר נותני שירות איכותיים, בתחומים שרלוונטיים למטפלים, ובתנאים טובים יותר מתנאי השוק.
יחד עם זאת, אין למועדון המטפלים אחריות ישירה או עקיפה על שירותי ומוצרי ספקי השירות השונים, ואין בהכללתם בתפריט 'הטבות' משום המלצה על ספקים אלה או על צריכת שירותיהם.
מועדון המטפלים מתנער מכל אחריות לשירותי ומוצרי נותני ההטבות, ולכל עוגמת נפש או נזק שעלולים להיגרם מהתקשרות עם ספקים אלה
תלונה אם תגיע, תיבחן ברצינות.
אנו מתחייבים שלא להמשיך לפרסם הטבות מסויימות אם ובמידה ויתגלה שיש פער בין הפרסום לביצוע בשטח, שיש בעיית שירות חמורה, אי כיבוד ההטבה, או חוסר אמינות של ספק ההטבה.

גבולות אחריות
האתר עושה מאמץ לספק מידע איכותי. יחד עם זאת, הנהלת מועדון המטפלים הישראלי מתנערת בזאת מכל אחריות מפורשת לגבי השימוש באתר, כולל אחריות בנוגע לאיכות, דיוק , עדכניות ושלמות המידע.
המידע עשוי להשתנות ללא התראה.
האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בחבות של כל נזק מכל סוג שעלול להיגרם בגין השימוש בו.
לא תהיה למשתמשים כל תביעה, טענה, דרישה מכל סוג שהוא כלפי האתר, בעליו, מועדון המטפלים הישראלי, המרצים, הכותבים ומי מצוות המועדון.