ברוכים הבאים לספרית וובינרים –  קהילה מקצועית תזונה לפי סוג דם 

בספריה תמצאו את המצגות וההקלטות

 מהוובינרים שהתקיימו במסגרת הקהילות המקצועיות